Kategorie

Catalogues

ZEMAN catalogue EUR - Open
ZEMAN catalogue USD - Open

Oświadczenie o własności intelektualnej

Właścicielem i operatorem https://zemanboots.com/ jest ZEMAN / TECHNOGROUP s.r.o., z siedzibą pod adresem Českomoravská 1181/21, 190 00 Praga 9, REGON: 280 73 436, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wkładka 163295 (zwana dalej "TECHNOGROUP"), która jest uprawniona do wykonywania praw własności do strony internetowej zgodnie z ustawą nr 121/2000 Dz.U., ustawa o prawie autorskim, z późniejszymi zmianami. TECHNOGROUP posiada wszelkie prawa autorskie do własnych treści, w tym wizualizacji i projektu strony, wszystkich obrazów na tej stronie, a także baz danych na tej stronie. Użytkownicy odwiedzający stronę internetową https://zemanboots.com są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa podczas ich odwiedzania, do działania zgodnie z dobrymi obyczajami i niniejszą Deklaracją, do nieszkodzenia reputacji ZEMAN oraz ® praw TECHNOGROUP s.r.o. ani praw innych użytkowników.

W szczególności Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

  • korzystania zarówno z całości, jak i poszczególnych części Serwisu w sposób inny niż na własny użytek, tj. w szczególności niekopiowania, pobierania i nierozpowszechniania zawartości Serwisu ponad zakres swoich potrzeb;
  • zakłócać korzystania z Serwisu przez innych użytkowników i uniemożliwiać im korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób;
  • ingerować w jakikolwiek sposób w treść lub treść techniczną strony internetowej bez zgody TECHNOGROUP;
  • ingerować w bezpieczeństwo Serwisu;
  • korzystać z Witryny w celu wysyłania niechcianych wiadomości (spam) i łańcuszków, wysyłania wirusów lub jakichkolwiek niebezpiecznych lub szkodliwych programów do Witryny;
  • wysyłania do Serwisu wiadomości zawierających wirusy lub jakiekolwiek niebezpieczne lub szkodliwe programy;
  • Twórz fałszywe wiadomości w celu sfałszowania tożsamości użytkownika lub próby włamania się na konta innych użytkowników.

Wchodząc na tę stronę internetową, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zaakceptował niniejsze Oświadczenie.