kategória

Informácie

Katalóg a cenník

Katalog

ZEMAN katalog CZK - Open
ZEMAN katalog EUR - Open

Právna doložka

úver

 • Koncepcia a tvorba - táto webová stránka bola vytvorená pomocou open-source softvéru PrestaShop™.

osobné údaje

 • Všetky osobné údaje sa uchovávajú v súlade s platnými zákonmi GDPR.
 • Ak chcete získať ďalšie informácie, po prihlásení môžete skontrolovať alebo odstrániť svoje osobné údaje vo svojom účte.
 • Vaše údaje sa používajú len na nákup vrátane vydania správnych dokumentov a doručenia do miesta určenia.
 • Osobné údaje sa neprenášajú žiadnej tretej strane mimo zmluvného dopravcu, ktorému sa informácie prenášajú len v rozsahu potrebnom na doručenie zásielok.
 • Údaje o nákupoch a správaní zákazníkov sa použijú len pre zákonné potreby prevádzkovateľa servera.
 • Všetky údaje sú anti-zneužívanie a nachádza sa na serveroch spoločnosti, ktoré nie sú používané žiadnym iným subjektom v rovnakom čase.
 • Údaje uchovávame len na účtovné účely, t.j. podľa zákona č. 563/1991 Zb.

spravodajstvo

 • Newsletter vám zasielame len na základe vášho súhlasu pri registrácii.
 • Odber bulletinu môžete zrušiť prostredníctvom odkazu v spodnej časti každého bulletinu.
 • autorské práva

 • Tento server je čiastočne aj celkovo autorova práca.
 • Výhradné práva na všetky materiály sú majetkom prevádzkovateľa.
 • Všetky práva vyhradené.
 • Žiadna časť tejto webovej stránky (texty, obrázky, popis nákupu, parametre, obchodné podmienky alebo iné časti servera), pokiaľ nie je uvedené inak, sa nesmie kopírovať ani reprodukovať úplne alebo čiastočne bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa.
 • Názvy a označenia výrobkov, služieb, spoločností a spoločností môžu byť registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

Zodpovednosť za informácie

 • Prevádzkovateľ sa vzdáva zodpovednosti za materiálne a technické nepresnosti alebo chyby.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá iným subjektom za priame a nepriame dôsledky škôd vyplývajúcich z použitia informácií získaných prostredníctvom zemanboots.com
 • Prevádzkovateľ nesmie v žiadnom prípade znášať dôsledky straty zisku a nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkou alebo ukončením alebo prerušením prevádzky.