kategória

Domov

Katalóg a cenník

Katalog

ZEMAN katalog CZK - Open
ZEMAN katalog EUR - Open

Specifikace ISO EN norem

Obuv pro profesionální použití je rozčleněna do 3 skupin dle norem:

"O"

ČSN ISO EN 20347

Norma specifikuje pracovní obuv pro profesionální použití, která je označována písmenem "O". Základním parametrem pracovní obuvi je to, že nemá zabudovánu ocelovou tužinku.

Pracovní obuv pak dále rozdělujeme do následujících kategorií:

O

obuv splňuje pouze základní požadavky

O1

antistatické vlastnosti, odolnost podešve proti pohonným hmotám, absorbce energie patní části

O2

stejně jako u O1 + průnik a absorbce vody

O3

stejně jako u O2 + odolnost proti propíchnutí

 

"P"

ČSN ISO EN 20346

Norma specifikuje ochrannou obuv pro profesionální použití, která je označována písmenem "P". Základním parametrem ochranné obuvi je zabudovaná ocelová tužinka odolávající nárazu 100J.

Ochrannou obuv pak dále rozdělujeme do následujících kategorií:

PB

obuv splňuje pouze základní požadavky

P1

antistatické vlastnosti, odolnost podešve proti pohonným hmotám, absorbce energie patní části

P2

stejně jako u P1 + průnik a absorbce vody

P3

stejně jako u P2 + odolnost proti propíchnutí

 

"S"

ČSN ISO EN 20345

Specifikuje bezpečnostní obuv pro profesionální použití, která je označována písmenem "S". Základním parametrem bezpečnostní obuvi je zabudovaná ocelová tužinka odolávající nárazu 200J.

Bezpečnostní obuv pak dále rozdělujeme do následujících kategorií:

SB

obuv splňuje pouze základní požadavky

S1

antistatické vlastnosti, odolnost podešve proti pohonným hmotám, absorbce energie patní části

S2

stejně jako u S1 + průnik a absorbce vody

S3

stejně jako u S2 + odolnost proti propíchnutí

S4

stejně jako u S2 pro obuv výhradně se skládají z gumy (vulkanizované) nebo polymerů (stříkané)

S5

stejně jako u S3 pro obuv výhradně se skládají z gumy (vulkanizované) nebo polymerů (stříkané)

 

Hodnoty požadavků, které musí obuv pro profesionální použití splňovat, jsou specifikovány normou ČSN ISO EN 20344.

 

Symboly dodatečných a speciálních požadavků použitých při specifikaci obuvi:

A

Antistatická obuv

E

Absorbce energie v patě

P

Odolnost proti propíchnutí

CI

Odolnost proti chladu

HI

Tepelná odolnost spodku obuvi

FO

Odolnost obuvi proti pohonným hmotám a olejům

HRO

Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu do 300°C

WRU

Odolnost vůči průniku vody a absorci vody

EN20381/1-3

Ochrana proti pořezu motorovou pilou

SRA

Odolnost podešve proti skluzu

SRC

Odolnost podešve proti skluzu

WR

Odolnost vůči průniku vody

F

Hasičská ochranná obuv

FP

Hasičská ochranná obuv, odolnost proti propíchnutí podešve

FA

Hasičská ochranná obuv, antistatická

FPA

Hasičská ochranná obuv, odolnost proti propíchnutí podešve, antistatická

CR

Ochrana proti proříznutí svršku obuvi

M

Ochrana nártu proti nárazu

 

"F"

EN 15090:2012

Obuv pro hasiče. Specifikuje bezpečnostní obuv pro hasičské použití, která je označována písmenem "F"

Značení obuvi:

  • velikost
  • výrobce
  • označení typu
  • rok a kvartál výroby
  • číslo a rok EN standardu

F1

Vnější zásahy bez nutnosti ochrany proti propichu podešve, ochrany špičky nebo chemické ochrany

F2

Hašení požárů a záchranné akce s ochranou proti propichu podešve a ochrannou špičkou, bez chemické ochrany

F3

Hašení požárů a záchranné akce s ochranou proti propichu podešve a ochrannou špičkou, s chemickou ochranou

Přídané funkce, pokud nejsou uvedeny v typu:

HI

tepelná izolace

P

penetrace

T

ochranná špice

R

pevná ochrana špice

I

elektroizolační

A

antistatické

CI

odolnost proti chladu

CH

chemická odolnost

M

ochrana nártu

AN

ochrana kotníku

Firefighters%20protection.png

piktogram s klasifikací vhodné obuvi

F1

povinné F1

F1A

= F1 plus antistatická

F1AP

= F1A plus penetrační odolnost

F1I

= F1 plus elektroizolační

F1PI

= F1I plus penetrační odolnost

F2

povinné F2

F2A

= F2 plus antistatická

F2I

= F2 plus elektroizolační

F3

povinnné F3

F3A

= F3 plus antistatická

F3I

= F3 plus eketroizolační