Právní doložka

Kredit

 • Koncepce a tvorba - tento web byl vytvořen pomocí open-source software PrestaShop™.

Osobní údaje

 • Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony GDPR.
 • Chcete-li získat další informace, můžete po přihlášení Přihlásit se zkontrolovat nebo smazat vaše osobní údaje ve vašem účtu.
 • Vaše data slouží pouze k uskutečnění Vašeho nákupu, včetně vydání řádných dokumentů a doručení do místa určení.
 • Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce, kterým jsou předány informace jen v rozsahu nutném k doručení zásilek.
 • Údaje o nakupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru.
 • Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití a jsou umístěny na serverech společnosti, které nejsou zároveň využívány žádným jiným subjektem.
 • Uchováváme pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj dle zákona č. 563/1991 Sb.

Informační bulletin

 • Informační bulletin Vám posíláme pouze na základě vašeho souhlasu, který jste dali při registraci.
 • Odběr newsletteru můžete odhlásit prostřednictvím odkazu v dolní části každého zpravodaje.

Autorská práva

 • Tento server je jak v části tak v celku autorským dílem.
 • Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem provozovatele.
 • Všechna práva vyhrazena.
 • Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametry, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele.
 • Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost za informace

 • Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
 • Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím internetovéch stránek zemanboots.com
 • Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.